-

Novinky - Toyota

01.04.2010 | Toyota zahájila radikální provozní změny s cílem plnit veškerá očekávání zákazníků

Společnost zorganizovala úvodní setkání Speciálního výboru pro celosvětovou kvalitu

Toyota Motor Corporation (TMC) oznámila, že proběhlo první setkání Speciálního výboru TMC pro celosvětovou kvalitu. Výbor, v jehož čele stojí prezident TMC Akio Toyoda, má za úkol provést reformy vedoucí ke změně celosvětových provozních aktivit s vyšším zaměřením na očekávání zákazníků.

Členy výboru jsou nově jmenovaní hlavní manažeři pro kvalitu pro Severní Ameriku; Evropu; Čínu; Asii a Oceánii, a Střední východ, Afriku a Latinskou Ameriku. Hlavním úkolem bude komunikovat požadavky zákazníků. Úvodního setkání se zúčastnili i zástupci obchodních provozů TMC a další osoby.

Globální výbor TMC bude šetřit příčiny problémů s kvalitou, včetně těch, které vedly ke svolávacím akcím. Pečlivě bude zkoumat činnosti s dopady na kvalitu v jednotlivých fázích návrhu, výroby, marketingu a poskytovaných služeb. Výbor rozhodl o různých opatřeních ke zlepšení se zaměřením na vyřešení současných problémů. Výbor přitom přistupoval k úloze zajišťování kvality z pohledu zákazníků v jednotlivých regionech, přičemž bral v potaz potřebu intenzivnější globální komunikace a zajištění co nejvyšší míry transparentnosti.

Dnešní schůzka globálního výboru je úvodním krokem k posilování celosvětových aktivit zaměřených na zvyšování kvality. Komplexní zlepšování provozních aktivit TMC bude probíhat pod taktovkou globálního výboru ve spolupráci s regionálními výbory pro kvalitu.

Souhrn opatření na zvyšování kvality přijatých výborem

Svolávací akce a další rozhodnutí týkající se bezpečnosti
• Jménem hlavních manažerů pro kvalitu (CQO – Chief Quality Officers) se budou vedoucí pracovníci zodpovídající za bezpečnost účastnit globálního rozhodování na téma svolávacích akcí a dalších bezpečnostních otázek. Cílem je zavést takový systém, kdy zástupci jednotlivých regionů tlumočí obavy zákazníků v příslušných regionech a pomáhají rozhodovat o tom, zda a jak realizovat svolávací akce a další bezpečnostní opatření.

• Týmy CQO a další osoby zapojené do rozhodování o svolávacích akcích budou rychle sdílet informace o stížnostech zákazníků, závadách a svolávacích akcích se členy globálního týmu.

Uskutečněním výše uvedených kroků Toyota plánuje realizovat optimální a rychlý postup rozhodování o svolávacích akcích, a to v globálním i lokálním měřítku.

Lepší sběr informací
• Toyota (jako celek) posílí své kapacity lokálního sběru informací, které by mohly souviset s možnými problémy s kvalitou. Například tým SMART (Swift Market Analysis Response Team) ve Spojených státech, sestávající ze speciálně vyškolených techniků, bude zajišťovat co nejrychlejší šetření přímo na místě. Toyota má rovněž v plánu zvýšit počet svých technických kanceláří v Severní Americe (z 1 na 7) a založit sedm dalších kanceláří v Evropě, šest kanceláří v Číně a další kanceláře v jiných regionech.

• Na podporu analýz příčin nehod bude Toyota v Severní Americe (ve spolupráci s úřady) prosazovat instalace zařízení pro ukládání dat (EDR – Event Data Recorders), schopných zaznamenávat informace o stavu vozidla a činnostech řidiče. Toyota bude v souvislosti se zařízeními pro ukládání dat spolupracovat s úřady v dalších regionech. Toyota kromě toho rozšíří funkce pro vzdálenou komunikaci, jako je telematika G-Book zpřístupňující řidiči informace autodiagnostiky vozidla, a bude pracovat na koncepci ukládání těchto informací pro účely dalšího vylepšování vozidel.

Včasné a přesné vysvětlení
• Toyota bude v jednotlivých regionech spolupracovat s nezávislými odborníky, jejichž úkolem bude vyhodnocovat opatření ke zlepšení kvality realizovaná v daném regionu. Toyota rovněž zajistí čtveřici nezávislých odborníků, kteří budou přezkoumávat opatření na zlepšení kvality přijatá Speciálním výborem pro celosvětovou kvalitu. Podle plánu by první výsledky tohoto hodnocení měly být známé v červnu 2010.

• Toyota bude úzce spolupracovat s prodejci vozů Toyota a Lexus při propagaci bezpečnější jízdy. Zákazníkům budou poskytovat užitečné informace týkající se bezpečnostních technologií a zásad bezpečné jízdy.

Bezpečnost vozů a ujištění zákazníků
• Toyota zavede speciální bezpečnostní jednotky v rámci svých technických divizí, které budou rychle a přesně reagovat na informace od zákazníků s cílem vylepšit vývoj vozů.

• S ohledem na co nejvyšší jistotu zákazníků plánuje Toyota od roku 2010 začlenit (v celosvětovém měřítku) do nových produkčních modelů svůj systém překlenutí brzd. Tento systém automaticky snižuje výkon motoru v případě současného sešlápnutí akceleračního a brzdového pedálu.

Lidské zdroje
• Toyota od července 2010 založí školicí střediska CF (Customer First – zákazník na prvním místě) v Japonsku, Severní Americe, Evropě, Jihovýchodní Asii a Číně s cílem vychovávat v jednotlivých regionech kvalifikované zaměstnance v oblasti zajišťování kvality.Pozn.: EVP = výkonný viceprezident
CQO = hlavní manažer pro kvalitu
AP = Asie Pacifik
MAM = Střední východ, Afrika a Latinská Amerika

Hlavní manažeři pro kvalitu
 

Pobočka PEUGEOT PRAHA Pobočka TOYOTA LIBEREC Pobočka VOLVO LIBEREC Pobočka PEUGEOT LIBEREC

O společnosti Osobní údaje Novinky Peugeot Novinky Toyota Testy a recenze Peugeot Poradna Kontakty
© 2019 FEDERAL CARS spol. s r.o. All rights reserved, created by NetSystems