-

Novinky - Peugeot

10.01.2013 | Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012

Nárůst počtu prodaných vozů mimo Evropu a pokračující přesun směrem k luxusnějším kategoriím vozů

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

• 1 700 000 vozů prodaných v roce 2012
• Peugeot: 4. značka (OV + LUV) v Evropě
• 208: 221 000 celosvětově prodaných vozů, v prosinci 1. pozice na francouzském trhu
• Prodeje mimo Evropu: 44 % celkových prodejů
• Čína: nárůst prodejů o 24 % (trh: + 7%)
• Úspěšné uvedení modelu 301
• Přesun směrem k luxusnějším kategoriím: úspěch hybridní dieselové nabídky HYbrid4 (19 000 objednávek)

 

SHRNUTÍ

Společnost Peugeot prodala v roce 2012 na evropském trhu, který je v celkově v útlumu, a na mezinárodních trzích, jejichž vývoj je velmi kontrastní, celkem 1 700 000 vozů a montážních celků.

Pokles (-19,6 % oproti roku 2011) byl však ze tří čtvrtin způsoben přerušením dodávek montážních celků do podniku Iran Kodhro (313 000 kusů), což je důsledek zesílení mezinárodních sankcí vůči Íránu.

Na druhé straně prodej smontovaných vozů dosáhl 1 555 000 kusů a ve srovnání s rokem 2011 poklesl jen o 6,1 %.

 

Úspěšné premiéry: 208, HYbrid4 a 301

Společnost Automobiles Peugeot si v roce 2012 udržela vysoké tempo uvádění nových výrobků na trh: pět nových vozů a několik modelů uvedených na zahraniční trhy.

Peugeot 208, který se vyrábí ve Francii a na Slovensku, se na všechny evropské trhy dostal na jaře 2012; ve druhém pololetí pokračovalo jeho rozšiřování na mezinárodní trhy, které se na začátku roku 2013 dovrší uvedení na ruský trh, současně se spustí výroba a prodej tohoto modelu v Brazílii.
V prosinci 2012 zaujal model 208 první místo na francouzském trhu s osobními vozy; v Evropě se (dle posledních výsledků z listopadu) dostal do čela segmentu B v Nizozemsku a v Portugalsku a mezi první tři nejprodávanější vozy své kategorie v Belgii, Španělsku, Irsku, Lucembursku, Norsku a Slovinsku.
Na konci roku 2012 již tento vůz, který je pokračovatelem legendární dvojkové série Peugeotu a který získal několik ocenění (Velká Británie, Španělsko, Irsko, Itálie,…) a je finalistou v soutěži o získání evropského titulu Car of the Year 2013, registruje od svého uvedení na trh celkem 221 000 prodaných kusů.

Dieselová hybridní technologie HYbrid4, která se objevila ve světové premiéře na začátku roku 2012 u vozu 3008 HYbrid4, poté u vozu 508 RXH a sedanu 508 HYbrid4, si našla své zákazníky a ke konci roku 2012 registruje již téměř 19 000 objednávek. V poslední čtvrtletí roku 2012 tak verze HYbrid4 představovaly v Evropě 14 % objednávek u modelu 3008 a 20 % objednávek u modelu 508.

Cenově dostupný reprezentativní sedan 301 o délce 444 cm, který se vyrábí ve španělském městě Vigo, je určen pro zákazníky na rostoucích trzích, kteří se chystají zakoupit svůj první vůz. Na trzích, kam byl uveden v průběhu podzimu (Turecko, střední a východní Evropa, Alžírsko,…), se setkal s vynikajícím obchodním přijetím.
V roce 2013 bude spuštěn prodej tohoto modelu v Rusku a na Ukrajině, na Středním východě, na některých afrických a latinskoamerických trzích, na konci roku 2013 pak bude zahájena jeho výroba a prodej v Číně. Cílem je dosáhnout v prvním roce, kdy se bude 301 prodávat po celých 12 měsíců, 150 000 prodaných kusů.

Přesun směrem k luxusnějším kategoriím: pětina vozů Peugeot patří do kategorie Premium

Vozy značky Peugeot kategorie Premium představovaly v roce 2012 s 279 000 prodanými kusy téměř pětinu všech prodejů.
Modelu 508 včetně verze HYbrid4 se tak prodalo 121 000 kusů, především v Evropě a v Číně; crossover 3008 / 3008 HYbrid4 oslovil 109 000 zákazníků, zatímco SUV 4008, který se na trh dostal na jaře 2012, se prodal v počtu 9 000 kusů. Atraktivní sportovní kupé RCZ dosáhlo 11 000 prodaných kusů.

Peugeot v Evropě (EHS + ESVO + Chorvatsko):

Objem 955 000 nově registrovaných osobních a lehkých užitkových vozů znamená oproti roku 2011 pokles o 12,6 %, a to v kontextu výrazně oslabeného evropského trhu (-8,6 %).
Peugeot v tomto regionu registruje podíl na trhu 6,8 % (7,1 % v roce 2011) a udržel si 4. místo v pořadí značek, které získal v roce 2010.

Tento pokles tržního podílu Peugeotu oproti roku 2011 však připadá především do prvního pololetí (-0,6 procentního bodu), zatímco ve druhém pololetí byl podíl na trhu stabilní (6,7 %).

U osobních vozů (797 000 nově registrovaných vozů, -13 %) došlo k úspěšnému uvedení modelu 208 a nárůstu prodejů vozu 508, výsledky modelu 3008 byly uspokojivé. Tyto výsledky však jen částečně kompenzují očekávaný pokles u modelů 206+, 207 a 308. Peugeot tak končí rok 2012 s penetrací 6,3 % (6,7 % v roce 2011).
Na trhu s lehkými užitkovými vozy se objemy (158 000 nově registrovaných vozů) snížily méně, než kolik činil pokles trhu, a značka zde svůj podíl zvýšila na 10,7 % (10,4 % v roce 2011) a mezi ostatními značkami v Evropě se dostala na 4. místo (6. místo v roce 2012).

Západní Evropa (18 zemí)

Na západoevropském trhu s osobními a lehkými užitkovými vozy, který oslabil o 8,7 %, dosáhly počty nově registrovaných vozů Peugeot 906 000 kusů, což odpovídá 6,9 % podílu na trhu (7,2 % v roce 2011).
Na výsledky značky mělo výrazný vliv její pozice na trzích ve Francii a v jižní Evropě (Španělsko, Řecko, Itálie, Portugalsko), které zasáhla přísná úsporná opatření.

Ve Francii, jejíž celkový trh s osobními a lehkými užitkovými vozy poklesl oproti roku 2011 o 13,3 %, Peugeot odolává ze všech francouzských automobilek nejlépe, prodal celkem 369 136 vozů a získal 16,2 % podíl na trhu.
Od července je model 208 nabízen se všemi benzínovými motory, díky čemuž se Peugeotu podařilo ve druhém pololetí ještě více zvýšit dynamiku jeho prodeje. Trio 206+, 207+ a 208 získalo celkem 6,9 % podílu na trhu a Peugeot se tak stal v roce 2012 lídrem segmentu B.
V segmentu kompaktních MPV a rodinných sedanů (C a D) značka potvrzuje dobrý potenciál svých modelů. Vozy 3008 a 5008 se staly lídry svých segmentů, jejich celkový podíl na trhu činí 3,5 %. A konečně 508, jejíž nabídka byla doplněna o dva hybridní modely, se udržuje v čele svého segmentu s 1,4 % podílem na trhu a více než 25 950 prodanými vozy.

Ve Velké Británii, která je jediným velkým evropským trhem s pozitivní dynamikou, se Peugeotu podařilo zvýšit jak objem prodejů (121 000), tak podíly na trhu (5,3 % oproti 5,2 % v roce 2011), zejména díky úspěchu modelů 107, 208, 508 a užitkových vozů.
V Itálii, kde trh poklesl o 21 %, zvýšil Peugeot (79 000 nově registrovaných vozů) svůj podíl na trhu na 5,2 % oproti 4,8 % o rok dříve. Díky úspěšnému uvedení modelu 208 a dobrým výsledkům vozu 508 se posunul o dvě místa v pořadí značek (5. místo oproti 7. místu v roce 2011).

Značka se vyšvihla na 2. místo (3. místo v roce 2011) ve Španělsku, kde prodala 68 000 vozů a udržela si podíl na trhu ve výši 8,7 %.

V Německu Peugeot registruje 82 000 prodaných vozů (-13 %) a podíl na trhu 2,5 %.

Na několika dalších západoevropských trzích značka potvrzuje u nově registrovaných osobních i lehkých užitkových vozů své postavení mezi prvními třemi značkami. Jde o Belgii, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Dánsko.

Střední a východní Evropa

Na středoevropských a východoevropských trzích, které celkově poklesly o 7,7 %, zaznamenal Peugeot v roce 2012 celkem 49 000 nově registrovaných vozů, jeho podíl na trhu činí 5,4 % (5,5 % v roce 2011); za povšimnutí stojí nárůst tržního podílu v několika zemích včetně Slovinska (10 %), Chorvatska (9,3 %) a Polska (5,2 %), které je hlavním trhem v této oblasti.

Mezinárodní rozvoj: výrazný nárůst v Číně, v Argentině a v Alžírsku

Na počátku roku 2013, kdy dojde k uvedení několika důležitých modelů s cílem další internacionalizace značky Peugeot – nárůst významu 208, první kompletní prodejní rok pro 301 a uvedení modelu 2008 s výrazně mezinárodním určením – lze konstatovat, že v roce 2012 se značka setkala na rostoucích trzích s řadou vynikajících úspěchů.

V Číně, která představuje největší automobilový trh na světě, zaznamenal Peugeot v roce 2012 nárůst o 24,2 %, což je téměř čtyřikrát víc než kolik činí růst trhu. 216 000 prodaných vozů odpovídá podílu na trhu ve výši 1,7 % oproti 1,4 % v roce 2011 – pro značku jde o nové rekordy jak z hlediska objemů, tak penetrace.
Tento výsledek, za kterým stojí úspěch celé čínské nabídky značky Peugeot a především úspěch všech tří nových modelů, jejichž výroba i prodej byly v Číně spuštěny v posledních třech letech (408, 508, sedan 308), vynesl Peugeot do TOP 3, pokud jde o úroveň nárůstu na čínském trhu.

V Latinské Americe značka prodala v roce 2012 celkem 174 000 vozů, ale vývoj tu nebyl všude stejný: v Argentině a v Chile došlo k nárůstu, v Mexiku k mírnému poklesu a Brazílie zažila přechodné období před spuštěním výroby modelu 208 v továrně v Porto Real a jeho uvedením na trh na jaře 2013.
Vyzvednout by se měla především výkonnost značky v Argentině: 81 000 nově registrovaných vozů představuje nárůst o 8,5 % – na trhu, který je na mírném ústupu – podíl na trhu dosáhl 10 % (+0,9 %).

V Africe značka zlepšila své výsledky v regionu Maghrebu, kde došlo ke zvýšení prodeje o 5,5 % v Maroku (Peugeot je zde nejúspěšnější dováženou značkou) a o 1,8 % v Turecku (lídr na trhu).
Z této skupiny však vyčnívá Alžírsko: na tomto druhém největším automobilovém trhu v Africe, který v roce 2012 zaznamenal trvalý růst (+45 %) skočily prodeje Peugeotu o 95 % na 65 000 kusů, podíl na trhu zde činí 14,5 % (+3,5 % oproti roku 2011) a Peugeot tak obsadil 2. místo na trhu.

Peugeot v roce 2012 pokračoval ve své internacionalizaci: 39 % „smontovaných vozů“ (608 000) bylo prodáno mimo Evropu, oproti 33 % o rok dříve (555 000).
Z hlediska všech prodejů (smontované vozy a montážní celky) dosáhl mezinárodní podíl prodejů značky dokonce 44 %.
 

Zdroj: Tisková zpráva Peugeot ČR
Datum: 9.1.2013
www.federalcars.cz
Pobočka PEUGEOT PRAHA Pobočka TOYOTA LIBEREC Pobočka VOLVO LIBEREC Pobočka PEUGEOT LIBEREC

O společnosti Osobní údaje Novinky Peugeot Novinky Toyota Testy a recenze Peugeot Poradna Kontakty
© 2019 FEDERAL CARS spol. s r.o. All rights reserved, created by NetSystems