-

Novinky - Volvo

09.03.2016 | skandinávský model nabízí zbytku světa vzor pro zavedení autonomního řízení

Podle slov generálního ředitele automobilky Volvo nabízí tzv. skandinávský model zbytku světa vzor pro zavedení autonomního řízení

Pověstný skandinávský model, v rámci něhož dochází ve Švédsku k propojení veřejného sektoru, soukromého sektoru a akademické obce, nabízí vzor pro rychlé zavedení autonomních technologií po celém světě. To jsou slova, která se chystá Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel automobilky Volvo, pronést na semináři o autonomním řízení, který se koná tento týden ve Švédsku.

„Autonomní řízení má potenciál způsobit revoluci v automobilové bezpečnosti. Jedná se o technologii, která zachraňuje životy. Mimoto autonomní řízení přispěje ke zlepšení plynulosti dopravního toku, sníží znečišťování ovzduší a ušetří lidem čas. Proto by tato technologie měla být představena, co nejrychleji je to možné. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je začít při nejbližší příležitosti vzájemně spolupracovat,“ řekne dále pan Samuelsson.

Komentáře Håkana Samuelssona budou veřejně uvedeny 10. března na vysoce fundovaném semináři nazvaném „Budoucnost vozidel, která se sama řídí – hrozba, nebo příležitost?“, jenž proběhne v prostorách švédského parlamentu ve Stockholmu a zúčastní se ho zástupci automobilky Volvo Cars, švédské společnosti Autoliv specializující se na výrobu bezpečnostních automobilových prvků a Vysoké školy technické Chalmers, což je přední švédská technická univerzita. Dále budou přítomni největší odborníci na technologie autonomního řízení a zasloužilí švédští politici.

Pan Samuelsson přivítá všechny návrhy týkající se vývoje autonomního řízení a s ním související infrastruktury ze strany zákonodárců a výrobců automobilů působících ve Spojených státech amerických a v Evropě, ale hlavně bude podněcovat všechny zúčastněné strany ke vzájemné konstruktivnější spolupráci, která by zabránila vytvoření nekonzistentních zákonů, vývoji technologických duplikátů a vzniku zbytečných nákladů.

„Autonomní řízení není jen o automobilové technologii. Potřebujeme mít ty správné silnice, správné zákony a správná pravidla. Zároveň musíme zajistit, aby byly autonomní technologie v co největším souladu, abychom předešli zbytečným nákladům na vývoj, a aby autonomně řízená vozidla v USA byla stejně bezpečná a stejně legální jako autonomní vozidla v Evropě a Asii,“ zazní na semináři z úst prezidenta automobilky Volvo.

Evropa i USA již učinily významné kroky na podporu technologií autonomního řízení. Avšak Evropa zůstává i nadále ochromena roztříštěností v rámci jednotlivých 28 zemí, zatímco v USA je potenciál zavést zákony, které budou platné ve všech 50 státech.

Švédsko se může pochlubit dlouhou tradicí ve smyslu funkční spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, která přispívá ke zvýšení produktivity, předchází pracovněprávním sporům a vede k rychlému a efektivnímu zavedení pravidel, zákonů a infrastruktury na podporu nových technologií. Tento systém je znám pod označením „skandinávský model“.

„Pro nás je přirozeností vzájemně spolupracovat,“ řekne Håkan Samuelsson. „Naším výchozím bodem je fakt, že veřejný i soukromý sektor těží z nových technologií a průmyslových odvětví, takže je lepší postavit mezi námi mosty a spolupracovat než se vydávat každý svým směrem.“

Automobilka Volvo Cars spolupracuje se svými partnery z veřejného i soukromého sektoru na celosvětově největším a nejvyspělejším projektu autonomního řízení, který se jmenuje „Drive Me“ a v němž figuruje 100 běžných švédských rodin používajících autonomně řízená vozidla na reálných silnicích v Göteborgu.

Na tomto projektu automobilka Volvo v současnosti spolupracuje se společností Autoliv, univerzitou Chalmers, švédskou vládou a s místním zastupitelstvem města Göteborg.

„Od samého počátku nám bylo jasné, že tohle nemůžeme zvládnout sami,“ vysvětlí pan Samuelsson. „Potřebovali jsme dostat na palubu další partnery. Naše motivace je jednoduchá. Jedná se o technologii, která může zachraňovat životy, redukovat znečištění vzduchu, zlepšit dopravní situaci ve městech a poskytnout lidem trochu cenného času navíc. Kdo by nechtěl být ve svém cíli co nejdříve?“

Pokud jde o pravidla vztahující se k autonomnímu řízení, je automobilka Volvo nejdále. Håkan Samuelsson v USA prohlásil, že společnost Volvo přijme plnou odpovědnost za chování vozu v režimu autonomního řízení, čímž se automobilka Volvo stala prvním výrobcem automobilů, který učinil takovýto příslib.

Autonomní řízení je také klíčovou podmínkou pro splnění „vize 2020“, podle níž by počínaje rokem 2020 neměl být v nových vozech Volvo nikdo usmrcen ani vážně zraněn.

 

Pobočka PEUGEOT PRAHA Pobočka TOYOTA LIBEREC Pobočka VOLVO LIBEREC Pobočka PEUGEOT LIBEREC

O společnosti Osobní údaje Novinky Peugeot Novinky Toyota Testy a recenze Peugeot Poradna Kontakty
© 2019 FEDERAL CARS spol. s r.o. All rights reserved, created by NetSystems