-

Novinky - Peugeot

26.07.2016 | Finanční výsledky PSA a změny v představenstvu

Výborný start plánu „Push to Pass“ s rekordní výnosností v 1. pololetí 2016

  • Běžná provozní marže  6,8 % v případě automobilové divize a 5,1 % v případě  společnosti Faurecia
  • Čistý zisk v rámci podílu skupiny se zdvojnásobil na 1,2 mld. €
  • Volné hotovostní prostředky (free cash-flow)  1,8 ml. €.
  • Bylo zahájeno provádění plánu „Push to Pass“, byla spuštěna produktová ofenzíva a rozvoj na mezinárodní úrovni. Skupina PSA rychleji než kdy jindy pokračuje v růstu ziskovosti.

Obrat skupiny dosáhl v prvním pololetí roku 2016 celkem 27 779 mil. €, ve srovnání s 28 036 mil. € v prvním pololetí roku 2015 (po přepočtu v souladu s normou IFRS 5, viz podrobně v přílohách), což znamená růst o 2,4 % při konstantních směnných kurzech. Pokud by se nezohledňoval nepříznivý vývoj směnných kurzů, klesl by obrat o 0,9 %.

Obrat automobilové divize činil 19 190 mil. €, což při konstantních směnných kurzech znamená růst o 2,5 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2015. Tento výsledek odráží úspěch nových vozů a politiky tvorby cen. Pokud by se nezohledňoval nepříznivý vývoj směnných kurzů, klesl by obrat o 1,1 %.

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil v prvním pololetí 2016 celkem 1 830 mil. €, což znamená růst o 32 % oproti 1. pololetí 2015. Automobilová divize dosáhla výsledku 1 303 mil. €, tedy nárůst o 34 % v porovnání s 1. pololetím roku 2015. K tomuto růstu přispěl především nárůst objemů  a pokračující snižování fixních a výrobních nákladů. 

Jednorázové provozní výnosy a náklady činily v 1. pololetí -207 mil. €, oproti -343 mil. € v 1. pololetí 2015. 

Čisté finanční náklady skupiny klesly o polovinu na -150 mil. €, oproti - 334 mil. € v prvním pololetí roku 2015.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl o 663 mil. € na 1 383 mil. €. Čistý zisk v rámci podílu skupiny činil 1 212 mil. € ve srovnání s 571 mil. € v prvním pololetí roku 2015.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činí 297 mil. € , což představuje oproti prvnímu pololetí roku 2015 růst o 1 %. 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia činí 490 mil. €, což je o 106 mil. € více než v prvním pololetí roku 2015 

Free cash flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 1 846 mil. €, díky zlepšení provozního peněžního toku.

Skladové zásoby činí na konci června 2016 celkem 399 000 vozů (včetně nezávislé sítě), což je o 8 000 vozů více než na konci června 2015.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit činí k 30. červnu 2016 celkem 5 972 mil. €, oproti situaci k 31. prosinci 2015 došlo ke zlepšení o 1 412 mil. €. 

Vyhlídky trhu

Skupina očekává, že na evropském automobilovém trhu dojde v roce 2016 k růstu o 4 %. V Číně by mělo dojít k nárůstu o 8 %, trhy Latinské Ameriky by měly zaznamenat pokles přibližně o -12 % a ruský trh o cca -15 %.

Provozní cíle

Plán Push to Pass, který byl představen 5. dubna 2016, si jako cíle stanovil:

  • průměrná provozní marže automobilové divize 4 % v období 2016–2018, s cílem 6 % do roku 2021;
  • růst obratu skupiny v období 2015–2018 o 10 % , s cílem dalších 15 % do roku 20215.

Předseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares prohlásil: „Naše trvalé výkony odráží úspěch strukturální transformace společnosti, její účinnost a hlubokou změnu myšlení v rámci skupiny. Všechny naše týmy se v  nestabilním prostředí zaměřují na podávání perfektních výkonů a neustále prokazují svou flexibilitu při provádění našeho strategického plánu Push to Pass“.

Finanční kalendář – 26. října 2016: Obrat skupiny za 3. čtvrtletí 2016

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 30. červnu 2016 schválilo 22. července 2016 představenstvo a 26. července 2016 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli omezený přezkum závěrky a připravují auditorskou zprávu.

Zpráva o průběžných výsledcích a prezentace výsledků za 1. pololetí 2016 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Analytici / investoři“.

Změny ve výkonném výboru a představenstvu skupiny PSA

Ve výkonném výboru a představenstvu skupiny PSA dochází od 1. září 2016 ke změnám, které mají zaručit správné provádění strategického plánu „Push to Pass“. 

Cílem této nové organizace, která zachovává princip rozdělení značek / regionů / činností, je zajistit především zavádění mobilních služeb, zlepšit výsledky skupiny PSA v Číně a zajistit, aby uvádění nadcházejících 121 nových produktů, které se mají podle plánu objevit na globální úrovni, byla v jednotlivých regionech perfektně zorganizována.

V rámci reorganizace byl do čela nového ředitelství mobilních služeb jmenován Grégoire Olivier, který zde bude moci využít své zkušenosti v rozvoji obchodu. V jeho dosavadní funkci v čele regionu Čína a jihovýchodní Asie ho nahradí Denis Martin, který prokázal schopnost dosahovat vynikajících výsledků ve funkci ředitele pro region Evropy. Toto místo přebírá Maxime Picat, který doposud stál v čele značky Peugeot a své zkušenosti bude moci zúročit v rámci produktové a technologické ofenzívy v Evropě, kterou bude mít ve své nové funkci na starosti. Maxima Picata vystřídá v čele značky Peugeot Jean-Philippe Imparato, který je strůjcem úspěchu subjektu PSA Retail a nyní bude mít možnost pokračovat v „success story“ značky Peugeot.

Ostatní členové výkonného výboru se budou nadále věnovat svým současným okruhům činnosti, do nichž zařadí nové průřezové aktivity spojené se strategickým plánem „Push to Pass“.

Dozorčí rada schválila návrh předsedy představenstva na začlenění Maxima Picata do představenstva skupiny PSA, kde nahradí Grégoire Oliviera. Jean-Baptiste de Chatillon a Jean-Christophe Quémard zůstávají členy představenstva. 

Carlos Tavares prohlásil: „Tyto změny zajistí nejlepší podmínky pro realizaci strategického plánu ziskového růstu „Push to Pass“. Současně budeme dál zlepšovat ekonomickou efektivitu naší činnosti. Výkonný výbor skupiny PSA je více než kdy jindy zapojen do zajišťování spokojenosti našich zákazníků.“

 
Pobočka PEUGEOT PRAHA Pobočka TOYOTA LIBEREC Pobočka VOLVO LIBEREC Pobočka PEUGEOT LIBEREC

O společnosti Osobní údaje Novinky Peugeot Novinky Toyota Testy a recenze Peugeot Poradna Kontakty
© 2019 FEDERAL CARS spol. s r.o. All rights reserved, created by NetSystems