-

Novinky - Peugeot

24.02.2016 | PSA ztrojnásobuje hospodářský výsledek z provozní činnosti a dokončuje ekonomickou obnovu

  • 5 % provozní marže z provozní činnosti u automobilové divize v roce 2015
  • 3,8 mld. € provozního free cash flow v roce 2015, tj. 6 mld. € vygenerovaných během 2 let
  • Všechny cíle byly překročeny: PSA v předstihu dokončila svůj plán obnovy
  • 5. dubna 2016 představí skupina svůj strategický plán růstu zisku

„Díky mobilizaci celé společnosti a jejích partnerů jsme náš plán splnili v rekordně krátkém čase. Mám z tohoto kolektivního vítězství velkou radost, neboť jsme se tím vrátili do hry a prokázali jsme potenciál PSA. V nestabilním mezinárodním prostředí je hbitost a bezchybná operativnost klíčem k úspěchu, o tyto přednosti se budeme moci opřít při realizaci našeho dalšího plánu růstu zisku,“ prohlásil Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA Peugeot Citroën.

Pro forma obrat  skupiny za rok 2015 činí celkem 56 328 mil. €, oproti 53 301 mil. € v roce 2014. Po přeřazení činnosti  Automotive Exteriors  společnosti Faurecia čin obrat skupiny 54 676 mil. €, což představuje nárůst o +6 %. 

Obrat Automobilové divize se zvýšil na 37 514 mil. €, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 4 %. Za tímto nárůstem stojí především nárůst čistých cen, produktové složení nabídky a pozitivní účinek objemů, stejně jako příznivý dopad vývoje směnných kurzů. 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti skupiny se v roce 2015 ztrojnásobil na 2 733 mil. €, oproti 797 mil. € v roce 2014. Hlavní část tohoto růstu nese Automobilová divize, která dosáhla nárůstu o 1 808 mil. €, a to díky příznivému produktovému složení nabídky – odraz úspěchu nabídky nových vozů – a snížení nákladů, kterého se podařilo dosáhnout v druhém pololetí roku 2015. Více než třetinou se na zlepšení podílelo příznivé provozní prostředí.  

Pro forma hospodářský výsledek z provozní činnosti Automobilové divize zahrnující 50 % výsledků čínských společných podniků vzrostl o 1 882 mil. € na 2 248 mil. €.

Jednorázové provozní výnosy a náklady představují v roce 2015 celkem -757 milionů €, především z důvodu nákladů na restrukturalizaci Automobilové divize.

Finanční výsledek skupiny činil –642 mil. €, oproti –755 mil. € v roce 2014. 

Čistý hospodářský výsledek skupiny je pozitivní a dosahuje 1 202 mil. €, oproti roku 2014 jde o nárůst o +1 757 mil. €. 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti Banque PSA Finance činí 514 mil. € , což představuje nárůst o 177 mil. € oproti roku 2014. Díky strategickému partnerství uzavřenému se společností Santander Consumer Finance mohla skupina využít podmínek refinancování, které byly na nejlepší úrovni na trhu.  

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia činil 830 mil. €, což představuje nárůst o 235 mil. € oproti roku 2014. 

Volné hotovostní prostředky (free cash flow) výrobních a prodejních společností dosáhly 3 658 mil. €, což je výsledek zlepšení provozního peněžního toku a potřeb provozního kapitálu (+942 mil. €) a dividend od čínských společných podniků se společností Dongfeng a od Banque PSA Finance. 

Bez nákladů na restrukturalizaci a vlivu jednorázových opatření činí provozní volné hotovostní prostředky 3 803 mil. €.

Na konci prosince 2015 dosáhly skladové zásoby 350 000 vozů (včetně nezávislé sítě), což představuje nárůst o 11 000 kusů oproti konci roku 2014.

Čistá finanční pozice výrobních a obchodních podniků dosahuje k 31. prosinci 3015 celkem 4 560 mil. € a oproti 31. prosinci 2014 se zvýšila o + 4 012 mil. €. 

Perspektivy trhu

Skupina PSA Peugeot Citroën očekává, že automobilový trh v Evropě se v roce 2016 zvýší o 2 %, v Číně o přibližně 5 %, zatímco v Latinské Americe dojde k poklesu o zhruba 10 % a v Rusku o přibližně 15 %.

Provozní cíle skupiny byly překročeny

Skupina v roce 2015 vygenerovala provozní volné hotovostní prostředky ve výši 3,8 mld. € a překročila tak svůj cíl vygenerovat v období 2015-2017 provozní volné hotovostní prostředky ve výši přibližně 2 miliardy €. 

Skupina si rovněž stanovila cíl dosáhnout v roce 2018 u Automobilové divize provozní marže  ve výši 2 % a během příštího střednědobého plánu (2019–2023) dosáhnout 5 %. Tento cíl byl již v roce 2015 překročen, neboť Automobilové divizi se podařilo dosáhnout provozní marže ve výši 5 %.

Skupina PSA Peugeot Citroën představí svůj strategický plán růstu zisku 5. dubna 2016.

Vzhledem k tomu, že tento rok skupina završuje svoji ekonomickou obnovu, nebude se navrhovat vyplacení dividend za rok 2015.  Pro rok 2016 bude představena politika vyplácení dividend, která bude v souladu s politikou odvětví.

 
Pobočka PEUGEOT PRAHA Pobočka TOYOTA LIBEREC Pobočka VOLVO LIBEREC Pobočka PEUGEOT LIBEREC

O společnosti Osobní údaje Novinky Peugeot Novinky Toyota Testy a recenze Peugeot Poradna Kontakty
© 2019 FEDERAL CARS spol. s r.o. All rights reserved, created by NetSystems